Tiskové sestavy

Dnešní vydání (2.8) Mobilních Faktur přináší skvělé novinky! Na obrazovku Přehledy jsme dolů přidali nenápadné tlačítko TISKOVÉ SESTAVY. Po jeho stisknutí se přesunete na stejnojmennou obrazovku. Zde si můžete zvolit zatím jednu ze tří sestav, které vám ušetří spoustu času a nervů, když se snažíte dodržet požadavky zákona, které kontroluje Finanční úřad.

První je sestava Vystavené Faktury. Zobrazuje přehled všech faktur, které jste vystavili ve zvoleném roce. Pokud používáte více vlastních firem, pak může být sestava vytvořena pro jednu firmu, anebo pro více vašich firem dohromady.

Druhá sestava, Platby faktur, zobrazuje úhrady faktur, které jste ve zvoleném roce obdrželi. Soupis příjmů je základní součástí daňové evidence. Pokud v daňovém přiznání uplatňujete výdaje procentem z příjmů, pak je tato sestava tím nejdůležitějším podkladem!

Třetí sestavou jsou Měsíční obraty. Tuto sestavu oceníte především tehdy, pokud svými příjmy balancujete na hranici povinnosti registrace k DPH. Plátcem DPH se automaticky staneme, pokud náš obrat překročí 1 milion Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě. Pokud bychom si toho nevšimli, mohlo by to mít pro naše podnikání drastické až likvidační následky!

Všechny tyto sestavy jsou ve formátu .csv, což je tabelární formát přímo zpracovatelný pomocí aplikace MS Excel. Tuto funkci můžete využít po úhradě předplatného