Víceřádkové položky

Do dnešního (2.5) vydání Mobilních Faktur jsme zařadili možnost použít položky faktur s dlouhým popisem toho, co fakturujete. Text se automaticky zalamuje tak, aby nepřesáhl do sloupce s částkou. Tato funkcionalita má jedno omezení: můžete vložit jen tolik položek, aby se vše vešlo na 1 stranu. U faktur, kde jsou názvy všech položek dlouhé nejvýše tak, aby nedošlo k zalomení na další řádek, jich můžete vložit neomezené množství a faktura může mít i několik stran.

Před časem Google uvolnil funkcionalitu pro rychlý posuv v seznamech a my vám ji dnes přinášíme v Mobilních Fakturách. Ocení ji především ti, kterým se časem rozrostly seznamy Produktů, Odběratelů, nebo Faktur na desítky či stovky. Asi jste si povšimli, že při posunutí položek seznamu nahoru nebo dolů, se vpravo objeví úzký šedivý posuvník, který svou výškou znázorňuje množství položek a také přibližnou polohu v seznamu. Když na posuvníku chvíli podržíte prst, zabarví se červeně a v seznamu se pak můžete pohybovat jeho posuvem. Chce to trochu cviku a také není vyloučeno, že u starších přístrojů to nebude fungovat. Nicméně, původní funkcionalita tím není nijak omezena.

Další drobnost, kterou uvádíme, je zobrazení celkového součtu fakturovaných částek nejen na Detailu Faktury, ale také na obrazovce Seznam Položek Faktury. Při každém přidání položky nebo její změně, dojde k automatickému přepočítání součtu. Pokud je pro vás důležité tento údaj průběžně sledovat, nemusíte se už přesouvat na Detail Faktury a zpět.