Číselné řady

Přednastavené vzorce pro řady dokladů si můžete dle potřeby změnit. Mějte ale na mysli, že aplikace při nabídce nového čísla dokladu vychází z určitých předpokladů, které musíte dodržet.
Pokud chcete mít v čísle dokladu údaj o aktuálním roce, použijete vzorec „{yy}“ nebo „{yyyy}“ (bez těch uvozovek a např. „{yyy}“ je nepřípustné).
Část čísla, kterou bude systém pro každou následující fakturu o 1 zvětšovat je dána vzorcem „{xxx}“, nebo „{xxxx}“ anebo „{xxxxx}“ (jiné kombinace jsou nepřípustné) a je povinná. Ostatní znaky jsou libovolné, a to i jejich pořadí. Volbu číselných řad pečlivě zvažte a po jejich nastavení je v průběhu kalendářního roku neměňte!
Pokud byste ale opravdu nutně potřebovali jinou číselnou řadu, postupujte tak, že vytvoříte kopii Dodavatele, upravíte si vzorec pro číselnou řadu a u první odtud vytvořené faktury si změníte číslo faktury na takové, od kterého se má pokračovat (aby to nešlo znovu od jedničky). Původního Dodavatele pak už nebudete používat.
Pro informaci: inkrementační algoritmus pracuje tak, že podle zvoleného vzorce se ze všech existujících čísel odpovídajícího typu dokladu aktuálního dodavatele najde to nejvyšší pořadové číslo a pro nově vytvářený doklad Vám systém nabídne o 1 vyšší. Tuto nabídku si můžete změnit (například chcete doplnit „díry“ v řadě, které vznikly odstraněním nežádoucích dokladů), ale pokud si nejste jisti, že víte co děláte, raději se do toho nepouštějte. (Na druhou stranu, není to žádná raketová věda.)