Soukromí

Aplikace Mobilní Faktury neshromažďuje žádná Vaše data.

Jediné údaje, které o Vás máme jsou ty , které poskytujete při objednání předplatného. Slouží nám pro vystavení faktury a komunikaci s Vámi (např. řešení reklamací).

Kromě e-mailové adresy, na kterou Vám posíláme platební instrukce, jsou ostatní údaje o Vaší firmě nepovinné (nicméně jejich absence by mohla ztížit nebo znemožnit například přenos předplatného na jiné zařízení).

Nikomu dalšímu je neposkytujeme a po čase je automaticky likvidujeme.