Nová faktura

Přejděte na obrazovku Faktury (Hlavní menu / Faktury) a založte nový záznam volbou ikony „+“ v záhlaví obrazovky.
Anebo ještě snadněji: na kterékoli hlavní obrazovce zvolte plovoucí tlačítko (růžové „+“).

Zvolte Odběratele a novou fakturu uložte.

Od verze 2.2 je možné vytvořit novou fakturu z obrazovky Detail odběratele a tento odběratel se automaticky na fakturu předvyplní.

Volbou v menu „Upravit položky“ anebo dotykem na prázdnou plochu uprostřed se dostanete do obrazovky pro vkládání položek faktury.
Zde můžete zadat položky ze seznamu Produktů anebo ad-hoc volbou ikony „+“.

Po doplnění všech požadovaných položek volbou v menu „PDF“ fakturu vygenerujete.

Před odesláním ji pečlivě zkontrolujte!

Dále volbou menu „Odeslat“ předáte PDF fakturu do poštovního klienta Vašeho telefonu, odkud ji odešlete. Až do této chvíle jste nepotřebovali internet a připojení na žádné servery. Vše se odehrává ve Vašem telefonu! Nicméně ani v této chvíli se nemusíte nutně přepínat na data. Většina poštovních klientů si odloží e-mail, který nemůže odeslat do složky „K odeslání“ a jakmile se dostanete do dosahu známé sítě, automaticky všechny neodeslané zprávy odešle.