Společná nastavení

Po založení Dodavatele přejděte na obrazovku Nastavení (Hlavní menu / Nastavení / Společná nastavení). Zde si nastavte e-mailové adresy, na které chcete posílat kopie odeslaných dokladů. Můžete použít až 3. Klidně si na to vytvořte zvláštní e-mailovou schránku, která Vám bude sloužit jako záloha Vašich dokladů, navíc přístupná odkudkoli.

Položku „Vystavil“ vyplňte svým osobním jménem, aby příjemcům dokladů bylo jasné, na koho se mají obracet v případě účetních nesrovnalostí.

Údaje na této obrazovce jsou společné pro všechny Dodavatele.