Storno faktury

Motto: Nejlepší storno je žádné storno.

Typická situace, kdy je potřeba stornovat vystavenou fakturu, nastává když dodavatel odesílá objednané zboží a zároveň vystavuje fakturu a zákazník si zboží nepřevezme. Pokud následně nedojde k dohodě se zákazníkem, je nutné s fakturou, která tím pádem není dokladem o uskutečněném plnění, něco udělat.

V zásadě jsou dvě možnosti. Ta jednodušší je, fakturu prostě smazat. Pokud jsme ale mezi tím vystavili další faktury, vznikne tím v číselné řadě „díra“. V případě daňové kontroly možná budeme muset vysvětlit, proč k tomu došlo. Navíc, pokud jsme fakturu odeslali e-mailem, může dojít k tomu, že nepoctivý zákazník si ji dá do nákladů a pokud v našich záznamech o ní nebude žádná zmínka, mohli bychom čelit podezření, že jsme si neoprávněně snížili příjem.

Druhou možností je fakturu stornovat. V Mobilních Fakturách to uděláme tak, že do seznamu položek faktury přidáme položku s názvem STORNO a zápornou částkou ve fakturované výši. Tím nám v seznamu vystavených faktur zůstane záznam, který bude plně popisovat nezdařený obchodní případ a zároveň nebude ovlivňovat účetní bilanci.

Jak jsme naznačili v úvodu tohoto článku, ve většině případů se potřebě řešit tyto situace můžeme zcela vyhnout, a to vystavováním zálohových faktur.