Záloha a obnova dat

Aplikace Mobilní Faktury umožňuje 2 způsoby zálohy a obnovy dat. Oba jsou přístupné na obrazovce Zálohování.

První způsob zálohování umožňuje tlačítko ZÁLOHA DB. Jedná se o zálohu kompletní provozní databáze, tedy všech firem a nastavení. Po jeho stisknutí aplikace Mobilní Faktury vytvoří soubor backup.db a uloží jej do úložiště Vašeho telefonu (externí/interní dle vašeho nastavení) na cestu: Android/data/com.paymell/files/db/backup.db. Odtud si tento soubor dále uložte na nějaké bezpečné místo (fleška, PC, síť, mailová schránka). Nezpomeňte, záloha, kterou ponecháte v telefonu, je vám při jeho ztrátě k ničemu!

Obnova provozní databáze se provede ze záložního souboru backup.db. Soubor backup.db (přesně takto se musí jmenovat) nakopírujte do svého telefonu tam, kde ho aplikace očekává (tj. kam ho sama ukládá – viz výše) a pak stiskněte tlačítko OBNOVENÍ DB. Pokud chcete provést obnovu z nějaké starší verze zálohy, prostě ji nakopírujte přes tu aktuální verzi. Pochopitelně, obnova dat ze záložního souboru backup.db uvede aplikaci do stavu, v jakém byla ve chvíli vytoření zálohy. Všechna data vytvořená od chvíle vytoření zálohy budou ztracena (přepsána).

Druhý způsob umožňuje tlačítko EXPORT XML. Jedná se o export, resp. zálohu dat vybrané firmy (Dodavatele) v XML formátu. Tedy konkrétně zvolené vaší firmy včetně všech jejích Odběratelů, Produktů a vytvořených Faktur (bez Historie faktur a bez PDF výstupů). Přesný název tohoto souboru a cestu vám aplikace vždy sdělí. Cesta bude: Android/data/com.paymell/files/export/…

Import pak začnete klepnutím na řádek „Soubor“. Tím se otevře obrazovka vašeho Správce souborů, kde můžete pohodlně najít a zvolit soubor, ze kterého chcete import provést. Jeho jméno není důležité (obsah a struktura samozřejmě ano). Vlastní import pak bude dokončen tlačítkem IMPORT XML.

U exportu/importu firmy je funkce zálohování a obnovy spíše „vedlejší produkt“. Za určitých okolností se však může hodit. Na rozdíl od prvního způsobu, je tento „nedestruktivní“. Tedy naimportovaná firma se zařadí mezi ostatní Dodavatele.

Na rozdíl od zálohování, které je přístupné každému, je funkce obnovy přístupná pouze těm, kteří mají uhrazené předplatné.