Záloha a obnova dat

Aplikace Mobilní Faktury umožňuje 2 způsoby zálohy a obnovy dat. Oba jsou přístupné na obrazovce Zálohování.

První způsob zálohování umožňuje tlačítko ZÁLOHA DB. Jedná se o zálohu kompletní provozní databáze, tedy všech firem a nastavení. Po jeho stisknutí aplikace Mobilní Faktury vytvoří soubor backup.db a uloží jej do úložiště Vašeho telefonu (externí/interní dle vašeho nastavení) na cestu: Android/data/com.paymell/files/db/backup.db. Odtud si tento soubor dále uložte na nějaké bezpečné místo (fleška, PC, síť, mailová schránka). Nezpomeňte, záloha, kterou ponecháte v telefonu, je vám při jeho ztrátě k ničemu!

Obnova provozní databáze se provede ze záložního souboru backup.db. Soubor backup.db (přesně takto se musí jmenovat) nakopírujte do svého telefonu tam, kde ho aplikace očekává (tj. kam ho sama ukládá – viz výše) a pak stiskněte tlačítko OBNOVENÍ DB. Pokud chcete provést obnovu z nějaké starší verze zálohy, prostě ji nakopírujte přes tu aktuální verzi. Pochopitelně, obnova dat ze záložního souboru backup.db uvede aplikaci do stavu, v jakém byla ve chvíli vytoření zálohy. Všechna data vytvořená od chvíle vytoření zálohy budou ztracena (přepsána).

Upozornění: v nových verzích Androidu se do datových složek jednotlivých aplikací dostanete tak, že připojíte telefon k PC a z něj můžete prohlížet a upravovat soubory v souborovém systému telefonu jako na vzdáleném disku.

Druhý způsob umožňuje tlačítko EXPORT XML. Jedná se o export, resp. zálohu dat vybrané firmy (Dodavatele) v XML formátu. Tedy konkrétně zvolené vaší firmy včetně všech jejích Odběratelů, Produktů a vytvořených Faktur (bez Historie faktur a bez PDF výstupů). Přesný název tohoto souboru a cestu vám aplikace vždy sdělí. Cesta bude: Android/data/com.paymell/files/export/…

Import pak začnete klepnutím na řádek „Soubor“. Tím se otevře obrazovka vašeho Správce souborů, kde můžete pohodlně najít a zvolit soubor, ze kterého chcete import provést. Jeho jméno není důležité (obsah a struktura samozřejmě ano). Vlastní import pak bude dokončen tlačítkem IMPORT XML.

U exportu/importu firmy je funkce zálohování a obnovy spíše „vedlejší produkt“. Za určitých okolností se však může hodit. Na rozdíl od prvního způsobu, je tento „nedestruktivní“. Tedy naimportovaná firma se zařadí mezi ostatní Dodavatele.

Funkce zálohy a obnovy jsou přístupné pouze těm, kteří mají uhrazené předplatné.