Založení odběratele

Na obrazovce Odběratelé (Hlavní menu / Odběratelé) založte nový záznam volbou ikony „+“ v záhlaví.

Pokud má Váš zákazník IČO, je to rychlé. Vepište ho do příslušného řádku a stiskněte tlačítko „ARES“. Aplikace z veřejných databází stáhne údaje Odběratele.

Dále zde vyplňte e-mail odběratele. Bez něj žádný doklad neodešlete! Musí se vyplnit ručně, protože je to obvykle neveřejný údaj.

Další údaje už nejsou pro fakturaci nutné.
Kontakt a telefon možná už máte v adresáři svého mobilu, takže zde je jen pro úplnost.
Číslo bankovního účtu je zajímavé, jen když budete peníze zákazníkovi vracet.
Poštovní adresu budete na doklady dávat nejspíš jen na zvláštní přání zákazníka.
Poznámka je jen pro Vaši interní potřebu a nikam na doklady se nevkládá.