Založení produktu

Na obrazovce Produkty (Hlavní menu / Produkty) založte nový záznam volbou ikony „+“ v záhlaví.

Zde vyplňte název, jednotkovou cenu a případně i jednotku (může zůstat prázdná).

Pokud je Dodavatel plátcem DPH, nastavte i Typ ceny (S daní/Bez daně) a Sazbu DPH.