Stabilita

V dnešním vydání jsme se zaměřili na stabilitu aplikace.

Aplikace Mobilní Faktury je navržena pro vytváření fakturačních dokladů. V souladu s tímto účelem jsou optimalizovány a testovány typické průchody aplikací. Mimo to však může docházet k neúmyslným anebo i záměrným činnostem, které jsou mimo rámec těchto typických sledů událostí. Navíc dochází k událostem, které mají původ mimo tuto konkrétní aplikaci, například dojde k naklopení telefonu, nebo jeho náhlému vypnutí.

Pokusili jsme se tedy takové situace vytipovat a aplikaci proti nim obrnit. Pokud i přesto narazíte na chování aplikace, které Vám přijde nekorektní, velmi přivítáme, když nám to nahlásíte. Můžete využít e-mail, nebo formulář na našem webu. Budeme rádi, když nám popíšete, jakým sledem činností k takovému chování došlo.

Přejeme tedy mnoho vytvořených faktur bez nečekaných překvapení!

Řazení

Tak tu máme třetí verzi Mobilních faktur.

Hlavní změnou je abecední řazení záznamů v seznamech produktů a odběratelů (zákazníků). Původní řazení bylo, stejné jako u vystavených dokladů, chronologické. U faktur to smysl dává, u produktů a odběratelů nikoli. Od této verze je tedy řadíme abecedně, a to i v rozbalovacích seznamech (combo).

Druhou větší změnou je způsob filtrování záznamů ve všech hlavních seznamech (ikona lupy v záhlaví). Bylo to velké dilema. Původně jsme filtrování naprogramovali tak, že se například v názvech odběratelů hledal výskyt požadovaného řetězce kdekoli. Tedy třeba po zadání „ov“ to mezi vybrané záznamy zařadilo i firmu „Jan Novák“. Na doporučení Googlu jsme přešli na (prý) uživateli očekávané filtrování od začátku. (Tedy firmu „Jan Novák“ to vybere po zadání „ja“). Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, co Vám vyhovuje víc.

S tlačítkem IBAN  se setkáváte na obrazovkách editace dodavatele a odběratele. Teď jsme ho přidali i na obrazovku editace detailů faktury. Tu asi moc často používat nebudete, přesto tam tato funkcionalita patří.

Opět navíc několik drobných oprav a úprav, kterých si možná ani nevšimnete, ale přispívají k tomu, že Mobilní Faktury budete používat rádi.

Druhá verze

Jak jsme slíbili, uvolňujeme druhou verzi Mobilních faktur s několika důležitými vylepšeními.

Pokud zadáte číslo účtu dodavatele nebo odběratele, provede se stisknutím tlačítka IBAN validace vložených údajů podle bankovních pravidel. U předčíslí a čísla účtu se provádí kontrola dělení modulo 11 a u kódu banky kontrola na existenci v množině kódů bank registrovaných u ČNB. Pokud kontroly proběhnou v pořádku, vygenerují se zároveň IBAN a Swift (BIC) kódy. Pokud je kód IBAN zadán ručně, provede se kontrola, že je zadán správně.

Generovaný QR kód na PDF faktuře jsme zvolili typu QR Platba+F. Tento kód v sobě vlastně sdružuje 2 kódy. Jeden je klasický – QR Platba, který nese informace pro bezchybné a automatické načtení informací pro provedení platby Vaší faktury. Druhá část nese fakturační informace, které tak mohou být snadno přeneseny do účetních programů, které tuto technologii podporují. Obdobně to šetří čas účetních a podstatě snižuje riziko lidské chyby při opisování.

Další podstatnou změnou k lepšímu  je zvýšení počtu desetinných míst na 3 při zadávání množství u jednotlivých položek faktury. I když se tato vlastnost využívá relativně málo, její pozdější zavedení by se hrubě dotklo většiny uživatelů (i těch, kteří ji nepotřebují). Proto jsme ji implementovali už teď.

Mimoto je tam i několik drobných oprav a úprav, které zpříjemní Vaše používání Mobilních Faktur. Tak si to užijte!

Do produkce!

Beta testy, zdá se, dopadly dobře. Uvolňujeme tedy první verzi Mobilních Faktur do produkce.

Zároveň probíhá další vývoj. Chystáme generování IBAN čísla účtu z tuzemského čísla, takže ťukání bude zase o něco méně. Na fakturách se bude zobrazovat QR kód typu QR Platba+F. Umožní jednak bankovním aplikacím načíst platební údaje, ale také účetním programům načíst ostatní fakturační údaje. A co se Vám bude určitě líbit, je plovoucí tlačítko pro založení faktury z kterékoli základní obrazovky. Už se těšíme!

Beta verze

Ode dneška je na Google Play Store vystavena aplikace Mobilní Faktury v beta verzi. Je určena především k testování širokou veřejností. Můžete ji už používat pro produkční účely. Pokud se neobjeví nějaká závada, během několika dní aplikaci uvolníme do ostrého režimu.

Testování

Aplikace je již téměř ve finální podobě a probíhá intenzivní testování. Zanedlouho zveřejníme první oficiální verzi na Google Play Store!

Novinky

Na této stránce budeme zveřejňovat novinky, které se týkají  aplikace Mobilní Faktury. Čas od času sem, prosím, nahlédněte, ať Vám neuteče něco důležitého :-).