Správce souborů

Od verze 1.5 je umožněn import dat v XML formátu. Název importovaného souboru už nebude nutné vypisovat ručně, ale klepnutím na řádek „Soubor“ se otevře obrazovka Správce souborů, kde můžete pohodlně najít a zvolit soubor, ze kterého chcete import provést.

Importní soubor musí mít vnitřní strukturu slučitelnou s Mobilními Fakturami. Obvykle tedy bude pocházet z exportu z Mobilních Faktur.

Ačkoli je možné datové soubory v XML formátu upravovat běžným textovým editorem, bez odpovídajících znalostí to nedoporučujeme. Pravidla formátu XML sice nejsou složitá, jsou však přísná. Dále je potřeba mít na mysli, že každý systém má vlastní strukturu dat. Proto nelze jednoduše vzít vyexportovaná data z nějakého jiného ekonomického systému a pokoušet se je naimportovat do Mobilních Faktur. Je málo pravděpodobné, že by se to podařilo.

Další novinkou v tomto vydání je změna adresářové struktury pro ukládání souborů, které jsou vytvořeny Mobilními Fakturami. Soubory se ukládají do externího úložiště, kterým je nejčastěji SD Karta. Zde používáme hlavní složku nazvanou MobilniFaktury, ve které se vytváří zatím tři podsložky: db, export a faktury.

Do složky db se ukládá kompletní záloha provozní databáze pod názvem backup.db. Pokaždé, když provedeme novou zálohu databáze, ta stará se přepíše novými daty. Pokud bychom z nějakého důvodu chtěli uchovat tuto konkrétní zálohu, je potřeba tento soubor přejmenovat. Naopak, obnova databáze se provede vždy jen ze souboru, který se jmenuje právě backup.db.

Do složky export se ukládají vyexportované zálohy jednotlivých Dodavatelů. Tedy konkrétně zvolené Vaší firmy včetně všech jejích Odběratelů, Produktů a vytvořených Faktur (bez Historie faktur a bez PDF výstupů).

Do složky faktury se ukládají vygenerované PDF faktury. Ukládají se jako „verzované“. Tedy pokud data faktury změníte a přegenerujete PDF, zůstává zde uložena i předchozí verze. Název souboru PDF faktury v sobě nese informaci o čase vzniku. Pozor – nejnovější nemusí nutně znamenat správná! Správná je ta, kterou jste poslali zákazníkovi. Proto je dobré při odesílání PDF faktury zákazníkovi, zároveň ji posílat v kopii i do své e-mailové schránky (nastavíte v Hlavní menu / Přehled / Nastavení).

A nezapomeňte si zálohy dat ukládat i mimo svůj telefon na bezpečné místo (třeba na Google Disk).

Tak fakturujte, s Mobilními Fakturami to jde (skoro) samo!