Tiskové sestavy

Dnešní vydání (2.8) Mobilních Faktur přináší skvělé novinky! Na obrazovku Přehledy jsme dolů přidali nenápadné tlačítko TISKOVÉ SESTAVY. Po jeho stisknutí se přesunete na stejnojmennou obrazovku. Zde si můžete zvolit zatím jednu ze tří sestav, které vám ušetří spoustu času a nervů, když se snažíte dodržet požadavky zákona, které kontroluje Finanční úřad.

První je sestava Vystavené Faktury. Zobrazuje přehled všech faktur, které jste vystavili ve zvoleném roce. Pokud používáte více vlastních firem, pak může být sestava vytvořena pro jednu firmu, anebo pro více vašich firem dohromady.

Druhá sestava, Platby faktur, zobrazuje úhrady faktur, které jste ve zvoleném roce obdrželi. Soupis příjmů je základní součástí daňové evidence. Pokud v daňovém přiznání uplatňujete výdaje procentem z příjmů, pak je tato sestava tím nejdůležitějším podkladem!

Třetí sestavou jsou Měsíční obraty. Tuto sestavu oceníte především tehdy, pokud svými příjmy balancujete na hranici povinnosti registrace k DPH. Plátcem DPH se automaticky staneme, pokud náš obrat překročí 1 milion Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě. Pokud bychom si toho nevšimli, mohlo by to mít pro naše podnikání drastické až likvidační následky!

Všechny tyto sestavy jsou ve formátu .csv, což je tabelární formát přímo zpracovatelný pomocí aplikace MS Excel.

Výpočet DPH

Toto vydání (2.7) přináší změnu výpočtu DPH, která vyplývá z novely zákona o DPH z 1.4.2019. Tu je nutné uplatnit nejpozději od tohoto měsíce.

Dále jsme trochu vylepšili vzhled úvodní obrazovky. Tak doufáme, že se vám bude líbit.

Ověření předplatného

V tomto (2.6) vydání Mobilních Faktur dochází ke zjednodušení procesu ověřování předplatného. Sice k němu dochází jen jednou do měsíce (vždy, když poprvé po začátku nového měsíce generujeme PDF fakturu), zato ale při tom došlo k nepříjemnému vyrušení – museli jsme se přesunout na obrazovku Předplatné a tam zmáčknout tlačítko Ověřit. Odteď můžeme spustit ověření předplatného přímo z dialogu, kde se objeví hláška „Informace o Vašem předplatném jsou zastaralé.“

Další drobné vylepšení spočívá ve zvýraznění tlačítka OVĚŘIT na obrazovce Předplatné oranžovým podbarvením. Snad už od teď nebudou přicházet objednávky odeslané nedopatřením, kdy uživatelé použili tlačítko OBJEDNAT v dolní části této obrazovky.

A poslední novinka se projeví u neplátců DPH. Do této chvíle se u Odběratelů nezobrazovalo DIČ vůbec. Důvod byl ten, že to z hlediska účetních a daňových zákonů není potřeba. Nicméně zákazníci některých z vás to požadovali. Vzhledem k tomu, že uvedení tohoto údaje ničemu nevadí, bude se nadále u Odběratelů, kteří mají DIČ přiděleno toto vždy zobrazovat. Pokud bychom tomu chtěli přesto zabránit, lze to udělat tak, že na obrazovce Detail Odběratele tento údaj, dotažený ze systému ARES, smažeme.

Víceřádkové položky až na dvě strany

V tomto (2.5.1) vydání Mobilních Faktur jsme rozšířili možnost použít položky faktur s dlouhým popisem a to tak, že jsme zmenšili omezení: můžete vložit tolik položek, aby se vše vešlo až na 2 strany. U faktur, kde jsou názvy všech položek dlouhé nejvýše tak, aby nedošlo k zalomení na další řádek, jich můžete vložit neomezené množství a faktura může mít i několik stran.

Víceřádkové položky

Do dnešního (2.5) vydání Mobilních Faktur jsme zařadili možnost použít položky faktur s dlouhým popisem toho, co fakturujete. Text se automaticky zalamuje tak, aby nepřesáhl do sloupce s částkou. Tato funkcionalita má jedno omezení: můžete vložit jen tolik položek, aby se vše vešlo na 1 stranu. U faktur, kde jsou názvy všech položek dlouhé nejvýše tak, aby nedošlo k zalomení na další řádek, jich můžete vložit neomezené množství a faktura může mít i několik stran.

Před časem Google uvolnil funkcionalitu pro rychlý posuv v seznamech a my vám ji dnes přinášíme v Mobilních Fakturách. Ocení ji především ti, kterým se časem rozrostly seznamy Produktů, Odběratelů, nebo Faktur na desítky či stovky. Asi jste si povšimli, že při posunutí položek seznamu nahoru nebo dolů, se vpravo objeví úzký šedivý posuvník, který svou výškou znázorňuje množství položek a také přibližnou polohu v seznamu. Když na posuvníku chvíli podržíte prst, zabarví se červeně a v seznamu se pak můžete pohybovat jeho posuvem. Chce to trochu cviku a také není vyloučeno, že u starších přístrojů to nebude fungovat. Nicméně, původní funkcionalita tím není nijak omezena.

Další drobnost, kterou uvádíme, je zobrazení celkového součtu fakturovaných částek nejen na Detailu Faktury, ale také na obrazovce Seznam Položek Faktury. Při každém přidání položky nebo její změně, dojde k automatickému přepočítání součtu. Pokud je pro vás důležité tento údaj průběžně sledovat, nemusíte se už přesouvat na Detail Faktury a zpět.

Pozice v seznamech

Dnes publikovaná verze Mobilních Faktur přináší vylepšení, které ocení především ti, kterým se časem rozrostly seznamy Produktů, Odběratelů, nebo Faktur na desítky či stovky. Do této chvíle se aplikace chovala tak, že při návratu z Detailu zpět na Seznam (Faktur, Odběratelů či Produktů) se zobrazil seznam položek vždy od začátku. Od této verze si aplikace pamatuje pozici položky v Seznamu, který otevíráme pro zobrazení Detailu a při návratu zpět na Seznam zůstává tento záznam na stejné pozici v zobrazeném Seznamu. Zpříjemní to práci především s dlouhými seznamy.

Dále přinášíme opravu chyby číslování záznamů v novém roce. Výchozí chování by mělo být takové, že v novém roce se bude začínat od čísla 1. Pokud byste chtěli pokračovat v posloupnosti čísel z předchozího roku, bude nutné u prvního dokladu v řadě přenastavit číslo dokladu (např. faktury) na požadované číslo. U každého dalšího bude aplikace nabízet číslo o jedničku větší.

Nový odběratel

Dnešní vydání (2.3) Mobilních Faktur opět zrychluje proces vystavení faktury.

Jedná se o situaci, kdy vystavujeme fakturu pro nového odběratele.
Nově implementovaný postup: Založíme nového odběratele.
Po jeho uložení se aplikace přepne na obrazovku Detail Odběratele.
Odtud můžeme hned přejít na novou fakturu pomocí červeného „plovoucího“ tlačítka „+“.
Tedy odpadá vyhledávání právě založeného odběratele na obrazovce Seznam Odběratelů (což bylo dost frustrující).

Toto vydání opět obsahuje drobné opravy a úpravy.

Změna filtrování

Po více než roce jsme se vrátili k původnímu filtrování záznamů ve všech hlavních seznamech (ikona lupy v záhlaví). Googlem doporučované „filtrování od začátku“ se v našem případě ukázalo jako nepraktické. Tedy pokud jste například chtěli v Seznamu Odběratelů vyhledat firmu „Jan Novák“ a zapomněli jste křestní jméno, měli jste problém. Museli jste pak projít všechny odběratele, než jste našli toho pravého.

Znovu jsme tedy zavedli filtrování podle výskytu zadaného vzorce kdekoli v názvu z prohledávaného seznamu. Tento způsob umožňuje snadno vybrat všechny záznamy, které zadaný vzorec obsahují v kterékoli části názvu. Tak například po zadání „ov“ na obrazovce Odběratelé, jsou mezi zobrazenými záznamy i firmy: „Jan Novák“, ale také „František Kovář“ a „Ovocnářství Praha s.r.o.“. Věříme, že tato změna zpříjemní a urychlí Vaši práci.

V tomto vydání je také několik drobných oprav a úprav, které zlepšují uživatelský zážitek s aplikací Mobilní Faktury.

Faktura z Odběratele

V novém vydání (2.2.0) Mobilních Faktur přinášíme další funkcionalitu.

Doposud jsme mohli novou fakturu založit z obrazovky Seznam Faktur, anebo i z ostatních hlavních obrazovek pomocí červeného „plovoucího“ tlačítka +. V takovém případě je dalším krokem volba odběratele z rozbalovacího seznamu.

Nově můžeme založit fakturu i z obrazovky Detail Odběratele. V tomto případě se tento odběratel automaticky předvyplní a my tak ušetříme jeden krok. Výhodné je to také proto, že orientace v Seznamu Odběratelů, odkud na Detail přecházíme, je přehlednější, než v rozbalovacím seznamu a navíc je zde možné filtrovat odběratele podle názvu.

Velmi to také zpříjemní postup, kdy založíme nového odběratele, kterému hned vystavujeme fakturu.

Doufáme, že se Vám bude zase o něco lépe fakturovat!

Zobrazení skupin faktur

Dnešní (2.1) verze Mobilních Faktur přináší novou vychytávku.

Obrazovku Faktury, tedy Seznam faktur, jsme vybavili pruhem pro přepínání záložek. S jeho pomocí můžeme snadno zobrazit podmnožiny vystavených faktur. V první záložce se zobrazí seznam všech vystavených faktur, stejně jako doposud. Ve druhé vidíme pouze neuhrazené, nebo zčásti neuhrazené faktury po splatnosti. Ve třetí neuhrazené, nebo zčásti neuhrazené faktury před splatností. A konečně ve čtvrté faktury plně uhrazené.

Dále jsme poněkud upravili velikosti písma tak, abychom dosáhli příjemnějšího a vyváženějšího vzhledu Aplikace.

Věříme, že Vám tyto drobnosti zpříjemní Vaše podnikání!