Počty položek

Nové vydání (3.2.1) Mobilních Faktur opět přináší novinky. Tou nejviditelnější je zobrazení počtu položek v seznamech. V záhlaví obrazovky Faktury (Seznam faktur) se nově zobrazuje počet vystavených faktur. Obdobně na obrazovce Odběratelé a Produkty se zobrazuje počet položek. Pokud by vás tato informace rušila, můžete její zobrazení vypnout v Nastavení / Společná nastavení -> „Zobrazit počty položek“.

Druhou významnou novinkou je změna umístění úložiště faktur, reportů a záloh dat podle požadavků společnosti Google. Z bezpečnostních důvodů jsou vývojáři nuceni změnit úložiště svých aplikací. Konkrétně v našem případě se budou soubory aplikace Mobilní Faktury nově ukládat na umístění […]/Android/data/com.paymell/files/… (a dále do složek db, export a faktury), namísto dřívějšího […]/MobilniFaktury/… (kde […] znamená Interní úložiště / Paměťová karta – dle Vaší volby). Dříve vytvořené soubory v původním úložišti zůstávají. Nicméně pro aplikaci již nejsou dostupné. Prakticky to znamená, že pokud byste přímo z aplikace chtěli odeslat dříve vytvořenou fakturu, budete ji muset nejprve znovu vygenerovat (volba „PDF“ v menu „tři tečky“). Anebo pokud byste chtěli obnovit aplikaci ze zálohy, budete ji muset nejprve přemístit z původního umístění do nového pomocí správce souborů.