Změny po novém roce

Vzhledem k rostoucím nákladům jsme se rozhodli ke zvýšení ceny ročního předplatného o 100 Kč a také zrušení „trvale bezplatného“ užívání aplikace.
Tato změna bude platit od 1. ledna 2021.

Jako naši vážení klienti tak máte dostatek času zvážit, zda s námi budete pokračovat i nadále, nebo od nového roku zvolíte jiné, pro vás výhodnější řešení.
Samozřejmě, že předplatné, sjednané v tomto roce, se nemění!
Věříme, že tato změna umožní podporu a rozvoj aplikace i v dalších letech.