Poznámky na fakturách

Toto (3.0) vydání Mobilních Faktur přináší několik skvělých vychytávek. Po vašich opakovaných žádostech o možnost vložit poznámky do faktury, jsme tuto funkcionalitu zahrnuli do tohoto vydání. Na jedné faktuře může být jedna, nebo více poznámek a jsou umístěny v oblasti pro položky faktury. Na obrazovce „Editace Produktu“ přibylo tlačítko „Použít jako poznámku“, které z obyčejné produktové položky vytvoří poznámku. Ta je spolu s ostatními produkty uložena v „Seznamu Produktů“ a může tak být použita opakovaně. Případně může být vytvořena ad-hoc až ve chvíli, kdy vkládáme na fakturu jednotlivé položky.

Obdobně jako položky faktury, mohou i poznámky být velmi dlouhé – na mnoho řádků. Dále jsme nově umožnili, aby od druhého řádku poznámky (nebo položky) text vyplnil větší šířku strany faktury. Tedy dvojnásobek dosavadní šířky. Navíc jsme použili jinou komponentu pro vkládání textu, která umožňuje vlastní zalamování klávesou Enter.

Mezi nejčastější činnosti v naší aplikaci patří zaznamenávání přijatých plateb faktur. Doposud bylo nutné částku přijaté platby vypsat. Odteď se při přechodu na obrazovku „Platba Faktury“ částka automaticky předvyplní aktuálně dlužnou částkou a stačí tak stiskem klávesy „Ulož“ potvrdit. Pouze ve výjimečných případech bude nutné tuto částku ručně upravit.

Další funkcionalitou je kontrola při vkládání nového odběratele, zda již není v našem seznamu uložen. Pokud již odběratel se shodným IČO existuje, nebude znovu vytvořen. Dále je možné v „Seznamu Odběratelů“ vyhledávat (tj. filtrovat) nejen podle části názvu, ale i podle IČO.

Dále jsme velmi zpříjemnili a zrychlili proces zálohování dat. Po vlastním vytvoření zálohy (je to na 3 klávesy) stačí další 3 stisky kláves a celou zálohu všech Vašich dat z Mobilních Faktur máte ve své e-mailové schránce. Celý proces zabere méně než 10 vteřin!

Dovolíme si jen připomenout, že s aplikací Mobilní Faktury jsou Vaše data plně ve Vašich rukách. My k nim přístup nemáme. Tím se Mobilní Faktury liší od většiny on-line aplikací, kdy veškeré informace o svých zákaznících a svém podnikání svěřujete … víte komu? V případě ztráty telefonu o svá data nepřijdete jen pokud jsou uložena někde jinde. Proto prosím: Zálohujte, zálohujte, zálohujte!