Nový odběratel

Dnešní vydání (2.3) Mobilních Faktur opět zrychluje proces vystavení faktury.

Jedná se o situaci, kdy vystavujeme fakturu pro nového odběratele.
Nově implementovaný postup: Založíme nového odběratele.
Po jeho uložení se aplikace přepne na obrazovku Detail Odběratele.
Odtud můžeme hned přejít na novou fakturu pomocí červeného „plovoucího“ tlačítka „+“.
Tedy odpadá vyhledávání právě založeného odběratele na obrazovce Seznam Odběratelů (což bylo dost frustrující).

Toto vydání opět obsahuje drobné opravy a úpravy.

Změna filtrování

Po více než roce jsme se vrátili k původnímu filtrování záznamů ve všech hlavních seznamech (ikona lupy v záhlaví). Googlem doporučované „filtrování od začátku“ se v našem případě ukázalo jako nepraktické. Tedy pokud jste například chtěli v Seznamu Odběratelů vyhledat firmu „Jan Novák“ a zapomněli jste křestní jméno, měli jste problém. Museli jste pak projít všechny odběratele, než jste našli toho pravého.

Znovu jsme tedy zavedli filtrování podle výskytu zadaného vzorce kdekoli v názvu z prohledávaného seznamu. Tento způsob umožňuje snadno vybrat všechny záznamy, které zadaný vzorec obsahují v kterékoli části názvu. Tak například po zadání „ov“ na obrazovce Odběratelé, jsou mezi zobrazenými záznamy i firmy: „Jan Novák“, ale také „František Kovář“ a „Ovocnářství Praha s.r.o.“. Věříme, že tato změna zpříjemní a urychlí Vaši práci.

V tomto vydání je také několik drobných oprav a úprav, které zlepšují uživatelský zážitek s aplikací Mobilní Faktury.

Faktura z Odběratele

V novém vydání (2.2.0) Mobilních Faktur přinášíme další funkcionalitu.

Doposud jsme mohli novou fakturu založit z obrazovky Seznam Faktur, anebo i z ostatních hlavních obrazovek pomocí červeného „plovoucího“ tlačítka +. V takovém případě je dalším krokem volba odběratele z rozbalovacího seznamu.

Nově můžeme založit fakturu i z obrazovky Detail Odběratele. V tomto případě se tento odběratel automaticky předvyplní a my tak ušetříme jeden krok. Výhodné je to také proto, že orientace v Seznamu Odběratelů, odkud na Detail přecházíme, je přehlednější, než v rozbalovacím seznamu a navíc je zde možné filtrovat odběratele podle názvu.

Velmi to také zpříjemní postup, kdy založíme nového odběratele, kterému hned vystavujeme fakturu.

Doufáme, že se Vám bude zase o něco lépe fakturovat!

Zobrazení skupin faktur

Dnešní (2.1) verze Mobilních Faktur přináší novou vychytávku.

Obrazovku Faktury, tedy Seznam faktur, jsme vybavili pruhem pro přepínání záložek. S jeho pomocí můžeme snadno zobrazit podmnožiny vystavených faktur. V první záložce se zobrazí seznam všech vystavených faktur, stejně jako doposud. Ve druhé vidíme pouze neuhrazené, nebo zčásti neuhrazené faktury po splatnosti. Ve třetí neuhrazené, nebo zčásti neuhrazené faktury před splatností. A konečně ve čtvrté faktury plně uhrazené.

Dále jsme poněkud upravili velikosti písma tak, abychom dosáhli příjemnějšího a vyváženějšího vzhledu Aplikace.

Věříme, že Vám tyto drobnosti zpříjemní Vaše podnikání!

Nabídky a Přehledy

Toto (2.0) vydání Mobilních Faktur přináší mnoho velkých změn.

Tou největší je nově implementovaná agenda Nabídky. Umožní Vám lepší komunikaci se zákazníky. Pokud zákazník Nabídku přijme, velmi snadno z ní vytvoříte Fakturu (nebo Zálohovou fakturu). Tu samozřejmě můžete před odesláním libovolně upravit.

Dále jsme pro Vás vytvořili obrazovku Přehledy. Zde můžete zvolit období, za které chcete zobrazit počet a hodnotu vystavených faktur a jejich úhrad. Také zde vidíte celkové příjmy v tomto období.

Další změnou je přejmenování úvodní obrazovky na Domů a přidání možnosti si odtud vyžádat technickou podporu.

V menu je nově odkaz na obrazovku Nastavení. Sem se přesunula agenda Dodavatelé, nově nazvaná Moje Firmy a také Společná nastavení pro všechny Vaše firmy.

Věříme, že se nám podařilo udržet Mobilní Faktury přehledné a snadno použitelné.

Tak nám zachovejte přízeň a fakturujte s námi!

Vylepšená správa licencí

V tomto (1.8) vydání Mobilních Faktur jsme udělali drobnou vnitřní změnu aplikace, která umožňuje přenést stávající předplatné na novou instalaci aplikace.

To oceníte ve chvíli, kdy telefon ztratíte, nebo si pořídíte nový přístroj. Nepřijdete tak o své roční předplatné, které je vázáno na konkrétní instalaci v jednom přístroji.

Přejeme Vám další pohodové fakturování!

Nová nápověda

Hlavní změnou tohoto (1.7) vydání Mobilních Faktur je lepší napojení na webovou Nápovědu. Na obrazovce Přehled je odkaz na rozcestník témat nápovědy na našich webových stránkách.

Samozřejmě, že pro využití této online nápovědy musíte být připojeni na internet. Je to sice poněkud v rozporu s filozofií této offline aplikace, ale předpokládáme, že nápovědu budete potřebovat jen relativně krátkou dobu, než se s Mobilními Fakturami blíže seznámíte.

Témata nápovědy budou postupně přibývat. Rádi v tomto ohledu uvítáme Vaše podněty a zpětnou vazbu nejen ke skladbě a srozumitelnosti Nápovědy, ale i k fungování Mobilních Faktur.

Přejeme Vám, aby pro Vás bylo fakturování jednoduché a příjemné!

Správce souborů

Od verze 1.5 je umožněn import dat v XML formátu. Název importovaného souboru už nebude nutné vypisovat ručně, ale klepnutím na řádek „Soubor“ se otevře obrazovka Správce souborů, kde můžete pohodlně najít a zvolit soubor, ze kterého chcete import provést.

Importní soubor musí mít vnitřní strukturu slučitelnou s Mobilními Fakturami. Obvykle tedy bude pocházet z exportu z Mobilních Faktur.

Ačkoli je možné datové soubory v XML formátu upravovat běžným textovým editorem, bez odpovídajících znalostí to nedoporučujeme. Pravidla formátu XML sice nejsou složitá, jsou však přísná. Dále je potřeba mít na mysli, že každý systém má vlastní strukturu dat. Proto nelze jednoduše vzít vyexportovaná data z nějakého jiného ekonomického systému a pokoušet se je naimportovat do Mobilních Faktur. Je málo pravděpodobné, že by se to podařilo.

Další novinkou v tomto vydání je změna adresářové struktury pro ukládání souborů, které jsou vytvořeny Mobilními Fakturami. Soubory se ukládají do externího úložiště, kterým je nejčastěji SD Karta. Zde používáme hlavní složku nazvanou MobilniFaktury, ve které se vytváří zatím tři podsložky: db, export a faktury.

Do složky db se ukládá kompletní záloha provozní databáze pod názvem backup.db. Pokaždé, když provedeme novou zálohu databáze, ta stará se přepíše novými daty. Pokud bychom z nějakého důvodu chtěli uchovat tuto konkrétní zálohu, je potřeba tento soubor přejmenovat. Naopak, obnova databáze se provede vždy jen ze souboru, který se jmenuje právě backup.db.

Do složky export se ukládají vyexportované zálohy jednotlivých Dodavatelů. Tedy konkrétně zvolené Vaší firmy včetně všech jejích Odběratelů, Produktů a vytvořených Faktur (bez Historie faktur a bez PDF výstupů).

Do složky faktury se ukládají vygenerované PDF faktury. Ukládají se jako „verzované“. Tedy pokud data faktury změníte a přegenerujete PDF, zůstává zde uložena i předchozí verze. Název souboru PDF faktury v sobě nese informaci o čase vzniku. Pozor – nejnovější nemusí nutně znamenat správná! Správná je ta, kterou jste poslali zákazníkovi. Proto je dobré při odesílání PDF faktury zákazníkovi, zároveň ji posílat v kopii i do své e-mailové schránky (nastavíte v Hlavní menu / Přehled / Nastavení).

A nezapomeňte si zálohy dat ukládat i mimo svůj telefon na bezpečné místo (třeba na Google Disk).

Tak fakturujte, s Mobilními Fakturami to jde (skoro) samo!

Export XML

V tomto vydání jsme přidali funkcionalitu  exportu a importu dat v XML formátu.

V principu tento formát umožňuje přenos dat do/z ostatních systémů. To je ta dobrá zpráva. Ta horší je, že každý systém má vlastní strukturu dat. A přestože většina dat je shodných, často se liší třeba v názvech datových polí.

Pro přenos dat mezi konkrétními systémy je nutné naprogramovat transformační procedury. Pokud o to budete stát, pokusíme se Vám v tom pomoct.

Opět i zde platí, že na rozdíl od exportu, který je přístupný každému, je funkce importu dat přístupná pouze těm, kteří mají uhrazené předplatné. Důvody jsme vysvětlili u minulého vydání.

Další změnou je, že jsme u editačních obrazovek vrátili možnost horizontálního zobrazení. Od minulého vydání jsme to zvažovali a došli k závěru, že zde se to může v některých situacích hodit.

Tak fakturujte, s Mobilními Fakturami je to zábava!