Nabídky a Přehledy

Toto (2.0) vydání Mobilních Faktur přináší mnoho velkých změn.

Tou největší je nově implementovaná agenda Nabídky. Umožní Vám lepší komunikaci se zákazníky. Pokud zákazník Nabídku přijme, velmi snadno z ní vytvoříte Fakturu (nebo Zálohovou fakturu). Tu samozřejmě můžete před odesláním libovolně upravit.

Dále jsme pro Vás vytvořili obrazovku Přehledy. Zde můžete zvolit období, za které chcete zobrazit počet a hodnotu vystavených faktur a jejich úhrad. Také zde vidíte celkové příjmy v tomto období.

Další změnou je přejmenování úvodní obrazovky na Domů a přidání možnosti si odtud vyžádat technickou podporu.

V menu je nově odkaz na obrazovku Nastavení. Sem se přesunula agenda Dodavatelé, nově nazvaná Moje Firmy a také Společná nastavení pro všechny Vaše firmy.

Věříme, že se nám podařilo udržet Mobilní Faktury přehledné a snadno použitelné.

Tak nám zachovejte přízeň a fakturujte s námi!