Úhrada zálohových faktur

Dnešní (3.3) verze Mobilních Faktur přináší novinku v podobě instantního zpracování zálohových faktur (proforma-faktur). Kontextová nabídka u zálohových faktur (menu 3 tečky) obsahuje nově položku „Vytvořit uhrazenou fakturu„. Její volbou dojde jednak k plné úhradě zálohové faktury (tj. zaevidování úhrady této faktury k aktuálnímu datu) a zároveň k vytvoření běžné faktury k aktuálnímu datu s plnou úhradou. Samozřejmě je možné v případě potřeby kteroukoli z nich, nebo obě dále upravit. Pokud často vystavujete zálohové faktury, tato vychytávka Vám jistě zpříjemní život.

Obrazovku Faktury, tedy Seznam faktur, jsme doplnili záložkou (panelem) s odděleným zobrazením zálohových faktur. V první záložce se zobrazí seznam všech vystavených faktur, stejně jako doposud. Ve druhé vidíme pouze zálohové faktury. Ve třetí neuhrazené, nebo zčásti neuhrazené faktury po splatnosti. Ve čtvrté neuhrazené, nebo zčásti neuhrazené faktury před splatností. A konečně v páté faktury plně uhrazené.

Počty položek

Nové vydání (3.2.1) Mobilních Faktur opět přináší novinky. Tou nejviditelnější je zobrazení počtu položek v seznamech. V záhlaví obrazovky Faktury (Seznam faktur) se nově zobrazuje počet vystavených faktur. Obdobně na obrazovce Odběratelé a Produkty se zobrazuje počet položek. Pokud by vás tato informace rušila, můžete její zobrazení vypnout v Nastavení / Společná nastavení -> „Zobrazit počty položek“.

Druhou významnou novinkou je změna umístění úložiště faktur, reportů a záloh dat podle požadavků společnosti Google. Z bezpečnostních důvodů jsou vývojáři nuceni změnit úložiště svých aplikací. Konkrétně v našem případě se budou soubory aplikace Mobilní Faktury nově ukládat na umístění […]/Android/data/com.paymell/files/… (a dále do složek db, export a faktury), namísto dřívějšího […]/MobilniFaktury/… (kde […] znamená Interní úložiště / Paměťová karta – dle Vaší volby). Dříve vytvořené soubory v původním úložišti zůstávají. Nicméně pro aplikaci již nejsou dostupné. Prakticky to znamená, že pokud byste přímo z aplikace chtěli odeslat dříve vytvořenou fakturu, budete ji muset nejprve znovu vygenerovat (volba „PDF“ v menu „tři tečky“). Anebo pokud byste chtěli obnovit aplikaci ze zálohy, budete ji muset nejprve přemístit z původního umístění do nového pomocí správce souborů.

Změny po novém roce

Vzhledem k rostoucím nákladům jsme se rozhodli ke zvýšení ceny ročního předplatného o 100 Kč a také zrušení „trvale bezplatného“ užívání aplikace.
Tato změna bude platit od 1. ledna 2021.

Jako naši vážení klienti tak máte dostatek času zvážit, zda s námi budete pokračovat i nadále, nebo od nového roku zvolíte jiné, pro vás výhodnější řešení.
Samozřejmě, že předplatné, sjednané v tomto roce, se nemění!
Věříme, že tato změna umožní podporu a rozvoj aplikace i v dalších letech.

Poznámky na fakturách

Toto (3.0) vydání Mobilních Faktur přináší několik skvělých vychytávek. Po vašich opakovaných žádostech o možnost vložit poznámky do faktury, jsme tuto funkcionalitu zahrnuli do tohoto vydání. Na jedné faktuře může být jedna, nebo více poznámek a jsou umístěny v oblasti pro položky faktury. Na obrazovce „Editace Produktu“ přibylo tlačítko „Použít jako poznámku“, které z obyčejné produktové položky vytvoří poznámku. Ta je spolu s ostatními produkty uložena v „Seznamu Produktů“ a může tak být použita opakovaně. Případně může být vytvořena ad-hoc až ve chvíli, kdy vkládáme na fakturu jednotlivé položky.

Obdobně jako položky faktury, mohou i poznámky být velmi dlouhé – na mnoho řádků. Dále jsme nově umožnili, aby od druhého řádku poznámky (nebo položky) text vyplnil větší šířku strany faktury. Tedy dvojnásobek dosavadní šířky. Navíc jsme použili jinou komponentu pro vkládání textu, která umožňuje vlastní zalamování klávesou Enter.

Mezi nejčastější činnosti v naší aplikaci patří zaznamenávání přijatých plateb faktur. Doposud bylo nutné částku přijaté platby vypsat. Odteď se při přechodu na obrazovku „Platba Faktury“ částka automaticky předvyplní aktuálně dlužnou částkou a stačí tak stiskem klávesy „Ulož“ potvrdit. Pouze ve výjimečných případech bude nutné tuto částku ručně upravit.

Další funkcionalitou je kontrola při vkládání nového odběratele, zda již není v našem seznamu uložen. Pokud již odběratel se shodným IČO existuje, nebude znovu vytvořen. Dále je možné v „Seznamu Odběratelů“ vyhledávat (tj. filtrovat) nejen podle části názvu, ale i podle IČO.

Dále jsme velmi zpříjemnili a zrychlili proces zálohování dat. Po vlastním vytvoření zálohy (je to na 3 klávesy) stačí další 3 stisky kláves a celou zálohu všech Vašich dat z Mobilních Faktur máte ve své e-mailové schránce. Celý proces zabere méně než 10 vteřin!

Dovolíme si jen připomenout, že s aplikací Mobilní Faktury jsou Vaše data plně ve Vašich rukách. My k nim přístup nemáme. Tím se Mobilní Faktury liší od většiny on-line aplikací, kdy veškeré informace o svých zákaznících a svém podnikání svěřujete … víte komu? V případě ztráty telefonu o svá data nepřijdete jen pokud jsou uložena někde jinde. Proto prosím: Zálohujte, zálohujte, zálohujte!

Výpočet DPH

Toto vydání (2.7) přináší změnu výpočtu DPH, která vyplývá z novely zákona o DPH z 1.4.2019. Tu je nutné uplatnit nejpozději od tohoto měsíce.

Dále jsme trochu vylepšili vzhled úvodní obrazovky. Tak doufáme, že se vám bude líbit.

Ověření předplatného

V tomto (2.6) vydání Mobilních Faktur dochází ke zjednodušení procesu ověřování předplatného. Sice k němu dochází jen jednou do měsíce (vždy, když poprvé po začátku nového měsíce generujeme PDF fakturu), zato ale při tom došlo k nepříjemnému vyrušení – museli jsme se přesunout na obrazovku Předplatné a tam zmáčknout tlačítko Ověřit. Odteď můžeme spustit ověření předplatného přímo z dialogu, kde se objeví hláška „Informace o Vašem předplatném jsou zastaralé.“

Další drobné vylepšení spočívá ve zvýraznění tlačítka OVĚŘIT na obrazovce Předplatné oranžovým podbarvením. Snad už od teď nebudou přicházet objednávky odeslané nedopatřením, kdy uživatelé použili tlačítko OBJEDNAT v dolní části této obrazovky.

A poslední novinka se projeví u neplátců DPH. Do této chvíle se u Odběratelů nezobrazovalo DIČ vůbec. Důvod byl ten, že to z hlediska účetních a daňových zákonů není potřeba. Nicméně zákazníci některých z vás to požadovali. Vzhledem k tomu, že uvedení tohoto údaje ničemu nevadí, bude se nadále u Odběratelů, kteří mají DIČ přiděleno toto vždy zobrazovat. Pokud bychom tomu chtěli přesto zabránit, lze to udělat tak, že na obrazovce Detail Odběratele tento údaj, dotažený ze systému ARES, smažeme.

Víceřádkové položky až na dvě strany

V tomto (2.5.1) vydání Mobilních Faktur jsme rozšířili možnost použít položky faktur s dlouhým popisem a to tak, že jsme zmenšili omezení: můžete vložit tolik položek, aby se vše vešlo až na 2 strany. U faktur, kde jsou názvy všech položek dlouhé nejvýše tak, aby nedošlo k zalomení na další řádek, jich můžete vložit neomezené množství a faktura může mít i několik stran.

Víceřádkové položky

Do dnešního (2.5) vydání Mobilních Faktur jsme zařadili možnost použít položky faktur s dlouhým popisem toho, co fakturujete. Text se automaticky zalamuje tak, aby nepřesáhl do sloupce s částkou. Tato funkcionalita má jedno omezení: můžete vložit jen tolik položek, aby se vše vešlo na 1 stranu. U faktur, kde jsou názvy všech položek dlouhé nejvýše tak, aby nedošlo k zalomení na další řádek, jich můžete vložit neomezené množství a faktura může mít i několik stran.

Před časem Google uvolnil funkcionalitu pro rychlý posuv v seznamech a my vám ji dnes přinášíme v Mobilních Fakturách. Ocení ji především ti, kterým se časem rozrostly seznamy Produktů, Odběratelů, nebo Faktur na desítky či stovky. Asi jste si povšimli, že při posunutí položek seznamu nahoru nebo dolů, se vpravo objeví úzký šedivý posuvník, který svou výškou znázorňuje množství položek a také přibližnou polohu v seznamu. Když na posuvníku chvíli podržíte prst, zabarví se červeně a v seznamu se pak můžete pohybovat jeho posuvem. Chce to trochu cviku a také není vyloučeno, že u starších přístrojů to nebude fungovat. Nicméně, původní funkcionalita tím není nijak omezena.

Další drobnost, kterou uvádíme, je zobrazení celkového součtu fakturovaných částek nejen na Detailu Faktury, ale také na obrazovce Seznam Položek Faktury. Při každém přidání položky nebo její změně, dojde k automatickému přepočítání součtu. Pokud je pro vás důležité tento údaj průběžně sledovat, nemusíte se už přesouvat na Detail Faktury a zpět.

Pozice v seznamech

Dnes publikovaná verze Mobilních Faktur přináší vylepšení, které ocení především ti, kterým se časem rozrostly seznamy Produktů, Odběratelů, nebo Faktur na desítky či stovky. Do této chvíle se aplikace chovala tak, že při návratu z Detailu zpět na Seznam (Faktur, Odběratelů či Produktů) se zobrazil seznam položek vždy od začátku. Od této verze si aplikace pamatuje pozici položky v Seznamu, který otevíráme pro zobrazení Detailu a při návratu zpět na Seznam zůstává tento záznam na stejné pozici v zobrazeném Seznamu. Zpříjemní to práci především s dlouhými seznamy.

Dále přinášíme opravu chyby číslování záznamů v novém roce. Výchozí chování by mělo být takové, že v novém roce se bude začínat od čísla 1. Pokud byste chtěli pokračovat v posloupnosti čísel z předchozího roku, bude nutné u prvního dokladu v řadě přenastavit číslo dokladu (např. faktury) na požadované číslo. U každého dalšího bude aplikace nabízet číslo o jedničku větší.

Nový odběratel

Dnešní vydání (2.3) Mobilních Faktur opět zrychluje proces vystavení faktury.

Jedná se o situaci, kdy vystavujeme fakturu pro nového odběratele.
Nově implementovaný postup: Založíme nového odběratele.
Po jeho uložení se aplikace přepne na obrazovku Detail Odběratele.
Odtud můžeme hned přejít na novou fakturu pomocí červeného „plovoucího“ tlačítka „+“.
Tedy odpadá vyhledávání právě založeného odběratele na obrazovce Seznam Odběratelů (což bylo dost frustrující).

Toto vydání opět obsahuje drobné opravy a úpravy.