Přehled vlastností

 • Potřebujete pouze mobilní  telefon.
 • Nemusíte být online.
 • Nemusíte se nikde registrovat ani přihlašovat.
 • Data zůstávají ve Vašem mobilu – neukládají se nikde v cloudu.
 • Vystavené doklady mohou být dostupné odkudkoli ve Vaší mailové schránce.
 • Neomezený počet dodavatelů (tj. firem, za které fakturujete).
 • Každý dodavatel má zcela oddělené evidence.
 • Nadefinovatelné vlastní řady dokladů.
 • Pro každou měnu lze nastavit vlastní cenovou politiku.
 • Pro každý obor podnikání nebo měnu lze vytvořit zvlášť dodavatele.
 • Některý dodavatel může být plátce DPH, jiný neplátce.
 • Kromě faktur lze vystavit i zálohové faktury a dobropisy.
 • Odběratelům můžete poskytnout slevu.
 • Částku k úhradě můžete (ale nemusíte) zaokrouhlit.
 • U faktur evidujete i částečné a postupné úhrady – bez omezení počtu.
 • Pro opakované plnění snadno vytvoříte kopii minulé faktury.
 • Z databází Ares doplníte veřejná data firem jedním dotekem.
 • Pro snížení rizika překlepů se čísla bankovních účtů validují.
 • Vytvořené PDF faktury jsou doplněny QR kódem typu QR Platby+F
 • Potenciálním zákazníkům můžete z aplikace vytvářet nabídky
 • Na obrazovce Přehledy můžete sledovat Vaše fakturace a přijaté platby
 • Generování tiskových sestav – podklady k daňovému přiznání
 • Jednoduché zálohování a ukládání dat