Podrobný popis

Aplikace Mobilní Faktury je čistě mobilní. Není závislá na síti nebo serverech. Data, která v telefonu vzniknou, tam i zůstávají. Exportují se jen hotové faktury v podobě PDF souborů.

Z jedné aplikace můžeme vystavovat faktury mnoha dodavatelů. Tedy pokud jste například OSVČ a zároveň majitel dvou s.r.o., můžete vystavovat faktury za všechny 3 firmy z jedné aplikace (a za jednu cenu). Pro každou dodavatelskou firmu jsou vedeny oddělené evidence, tedy seznamy produktů i zákazníků. Jeden dodavatel může být plátce DPH, druhý neplátce. Počet dodavatelů není omezen.

Toho využíváme při fakturaci ve více měnách. V zásadě jeden dodavatel účtuje v jedné měně. Pokud chceme účtovat v jiné měně, jedním dotykem vytvoříme kopii dodavatele a změníme jen měnu fakturace. Pro každou měnu tak můžeme mít vlastní cenovou politiku.

Stejný princip lze využít pro účtování v různých číselných řadách, například má-li Vaše firma více oborů podnikání.

Pravidelným zákazníkům, kterým opakovaně poskytujeme obdobné či stejné plnění, snadno vytvoříme kopii minulé faktury, kterou můžeme dále upravit.

Zálohové faktury a dobropisy Mobilní Faktury také umí.

Pokud chceme poskytnout slevu, jednoduše přidáme položku faktury se zápornou hodnotou.

Obdobně se řeší případné zaokrouhlení haléřů (centů). Přidáme do položek faktury jednu s prázdným názvem produktu a nulovou cenou a aplikace se postará o zbytek.

Přehlednost, rychlost a snadnost používání této aplikace má nejvyšší prioritu. Vybavili jsme ji takovými funkcemi, aby dobře sloužila svému účelu. Žádné parádičky a zbytečnosti. Každá funkce, která je navíc, snižuje přehlednost a snadnost používání.

Nicméně jsme otevřeni Vašim návrhům. Pokud Vám některá funkce připadá zbytečná nebo otravná, anebo naopak nějakou postrádáte, napište nám to. Vaše návrhy vítáme, a pokud to pomůže aplikaci vylepšit, rádi je zapracujeme.