Výměna telefonu

Vaše předplatné je vázáno na konkrétní instalaci ve Vašem zařízení (telefonu). Při každé instalaci se vygeneruje jedinečné číslo, které se musí ručně zaktivovat na naší straně.

Pro případ výměny telefonu, prosím, postupujte takto:
Z nové instalace proveďte objednávku předplatného, ale neplaťte ji.
Pošlete nám e-mailem žádost o převod předplatného na novou instalaci. V žádosti uveďte nový variabilní symbol (uvedený v automatickém mailu s platebními instrukcemi) a zároveň variabilní symbol z původní objednávky (z původního automatického mailu s platebními instrukcemi, NE z faktury).
To nám umožní převést předplatné na novou instalaci. Instalace v původním zařízení bude tímto zneplatněna!

Prosím pozor: převedením předplatného se do Vaší nové instalace „automaticky“ nedostanou data z původního zařízení! Nezapomeňte si proto ještě před odeslání žádosti o převod předplatného provést zálohu dat (ZÁLOHA DB). Po převedení předplatného si tato data naimportujte do nového zařízení (OBNOVENÍ DB).